Jesteś: Główna » O nas » Koronawirus » Informacje ogólne

Informacje ogólne

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje

KORONAWIRUS

i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak:

GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ I PROBLEM Z ODDYCHANIEM, to:

bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną 12 288 01 38

lub

w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod nr alarmowy 112

lub

zgłoś się bezpośrednio do oddzialu zakaźnego - najbliższy oddział 12 400 20 00

PAMIĘTAJ !!!

W przypadku kiedy istnieje podejrzenie zakażenia ale nie masz jeszcze objawów pozostań w domu, unikaj kontataktu z innymi osobami aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIE lub innymi metodami komunikacji zdalnej.

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI (chyba, że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie) ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.

Jeden chory pacjent (również TY) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni!!!!

  1. MYJ CZĘSTO RĘCE WODĄ Z MYDŁEM LUB ŚRODKIEM ODKAŻAJĄCYM NA BAZIE ALKOHOLU
  2. UNIKAJ DOTYKANIA RĘKAMI OCZU, NOSA I UST
  3. ZASŁANIAJ USTA I NOS ZGIĘTYM RAMIENIM LUB JEDNORAZOWĄ CHUSTECZKĄ KIEDY KASZLESZ LUB KICHASZ
  4. NIE ZBLIŻAJ SIĘ DO OSÓB CHORYCH
 
 

 

  7:00 - 18:00
12 262 78 78

Prosper Sp. z o.o.
ul. Halicka 10
31-036 Kraków